DataCube

DataCube Self Servis Veri Analitik Platformu

DataCube, çeşitli sorgulama araçları vasıtasıyla hızlı ve güvenilir bir şekilde teknik destek ihtiyacı olmadan veri analizi yapılabilmesini sağlamaktadır. Yapısal, yarı-yapısal ve yapısal olmayan birçok farklı veri kaynağından yığın veri veya akan veri mantığında verinin içeri alınması, dönüştürülmesi ve hazırlanması işlemlerini gerçekleştirebilen bütünleşik bir veri analiz platformudur.

Ana Modülleri

Şema Modülü

Akış Modülü

Veri Kümesi Sorgulama Modülü

Obje Kümesi Sorgulama Modülü

Gösterge Paneli Modülü

İzleme ve Uyarılar Modülü

DataCube ile Interprobe ilgili verilerin birçok farklı veri kaynağından içeri alınmasını, istenilen dönüştürme işlemleri sonrası gerekiyorsa sistemde saklanacak şekilde sisteme yüklenmesini, yüklenen veriler üzerinden istenilen detayda ve çeşitlilikte sorgulamalar yapılmasını sağlayacaktır. Sorgu sonuçlarının kolay anlaşılır, zengin görsel araçlar üzerinde görüntülenmesi mümkün hale getirilecektir.

Dahası DataCube ile veri analistlerinin, dışarıdan teknik destek almaya gerek kalmadan self-servis bir mantıkta tüm bu işlemleri gerçekleştirmeleri mümkün hala gelecektir.

Interprobe tarafından geliştirilen DataCube, tüm veri işlevlerini (veriyi içeri alma, veriyi saklama, sorgulama, görselleştirme) tek bir uçtan uca platform arayüzü üzerinden yapılabilen ilk ve tek veri platform ürünüdür.

Bu kritik farklılığın yanı sıra DataCube vasıtasıyla kullanıcılar, çalıştıkları kurum içerisinde birçok farklı veri kaynağında bulunan farklı yapı ve içerikteki verileri tek bir dağıtık büyük veri altyapısı üzerinde bir araya getirme ve dolayısıyla ilişkilendirip bu verilerin toplamı üzerinde detaylı analizler yapma şansına sahip olacaktır.

DataCube içerisinde saklanan verilerin ölçeklenebilir ve dağıtık mimaride bir büyük veri altyapısı üzerinde tutulması ise çok büyük miktarlardaki verinin DataCube üzerinde işlenebilmesini ve analiz edilebilmesini mümkün kılacaktır.

DataCube tüm bu üstün niteliklerin hızlı ve kolay bir biçimde elde edilebilmesini sağlayacaktır.