NOC

Anasayfa  /  Çözümlerimiz  /  NOC

NOC

Kurum ve kuruluşların bilgileri giderek daha büyük ölçüde internet ve ağlar üzerinde işlenir, akar ve depolanır hale gelirken karşılaşılan tehditler de benzer bir süreç içerisinde artış gösteriyor.
Kurum topolojilerinde, merkez ve uç lokasyonlarda çok sayıda ağ cihazı, güvenlik cihazları, kablosuz ağ cihazları ve kritik sunucu sistemleri bulunmaktadır. Bu cihazların performans değerleri, erişilebilirlik durumları, çevresel ve donanımsal bileşenlerin anlık kontrolü ve takibinin yapılabilmesi, problem anında hızlı müdahale ve bilgilendirme için ağ operasyon merkezinin (NOC) devreye alınması gereklidir.

Ağ operasyon merkezleri kurumların altyapı sağlığının, güvenliğinin, kapasitesinin izlenmesinden ve yönetiminden sorumlu olan merkezi bir sistemdir. En uygun ağ performansının ve verimliliğinin elde edilmesi için çalışmalar ve düzenlemeler yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Ağ operasyon merkezleri ağır koşullardaki arızaların (elektrik kesintisi, fiber optik kablo sorunları vb.) daha hızlı şekilde çözülmesini sağlanmaktadır. Saha/teknisyen ekipler ile sorunun takibi ve analizi yapılabilmektedir.

Topoloji tasarımı, denetim, optimizasyon, yeni kurulum, sorun analizi ve çözümleme ve health-check segmentlerinde operasyon ve proje yönetimi tecrübeleri olan uzmanlarıyla ağ operasyon merkezimiz 7 gün 24 saat olacak biçimde müşterilerimizin aktif cihazlarından gelen kayıtları analiz etmekte ve potansiyel tehditlere karşı müşterilerimizin ağlarını koruma altında tutmaktadır.

Ağ operasyon merkezi hizmeti ile müşterilerimizin ağ güvenlik cihazları üzerinde oluşabilecek alarm ve loglar merkezi bir sistemde toplanmakta, monitör edilmekte ve aksiyon planı oluşturularak müdahale ve çözüm çalışmaları yapılmaktadır.

Interprobe’un ağ operasyon merkezi izlediği veya yönettiği lokal ve geniş alanlarda ortaya çıkan sorunları çözmekte ve bu sorunlar için alarmlar oluşturmaktadır. Daha da önemlisi sorun oluşumunun önüne geçmek için gerekli adımların atılması sağlanmaktadır.

Interprobe’un ağ güvenlik merkezi hizmeti sizlere neler sunuyor?

Ağ yapısında oluşabilecek problemlerden doğacak olan alarmların ve seviyelerinin belirlenmesi,

Aksiyon planı oluşturarak ilgili çalışmaların yürütülmesi,

Gelecekte oluşabilecek sorunların önüne geçmek için kök neden analizlerinin yapılması,

Ağ yönetimi, keşif ve değerlendirilmesi,

Firewall ve IPS izleme ve yönetimi,

Yama uygulaması/yönetimi,

Optimizasyon,

Performans raporlama ve iyileştirme önerilerinin sağlanması.

Interprobe’un ağ güvenlik merkezi hizmeti ile hangi kazanımlara sahip olacaksınız?

Risklerin minimize edilmesi,

Güvenli organizasyon yapısının oluşturulması,

Güvenlik açıklarının kapatılmasının sağlanması,

Kurum içinde ağ güvenlik merkezi oluşturmanın neden olduğu yüksek maliyetleri üstlenmek zorunda kalınmaması.