SOC

Anasayfa  /  Çözümlerimiz  /  SOC

SOC

Siber dünyanın sunduğu fırsatlar bilgilerin internet ve ağlar üzerinde işlenmesini, akmasını ve depolanmasını rekabet edebilmenin ön koşulu haline getiriyor. Bu süreç ise siber güvenliğin kurum, kuruluşlar ve hizmet ettikleri ülkeler için arz ettiği önemi günbegün artıyor. Öyle ki farklı devletlerin kurumsal yapıları, siyasi aktörlerinin ifadeleri ve resmi yayınlardan anlaşılacağı üzere siber güvenlik devletler tarafından ulusal güvenliğin bir bileşeni olarak değerlendirilmektedir.

Kurum ve kuruluşların finansal, teknolojik ve diğer tüm boyutlardaki altyapıları ve bilgi akışları, sofistike siber saldırılarla tamamen ya da kısmen çökertilebilmektedir. Güvenlik operasyon merkezi (SOC) kabul edilemez ve bedeli katlanılamaz boyutta olan bu kayıpları en aza indirmek amacıyla yapılandırılan, üst düzey bir siber güvenlik oluşumudur.

Antivirüs programları, firewall’lar ve benzeri önlemler tüm kurumların BT sistemini ve bağlantılarını denetlemek ve korumak için yeterli değildir. Bu doğrultuda teknik altyapısı ve insan gücüyle, siber olayları tespitten anında ve hızla müdahaleye kadar tüm süreci 7 gün 24 saat takip eden özel bir birime sahip olmak önemlidir. Güvenlik operasyon merkezi ile Interprobe tam da bu işlevi yerine getirmektedir.

Kurum ve kuruluşlara yerel ve uluslararası düzlemde geniş kapsamlı siber güvenlik çözümlerini başarıyla sunan Interprobe; birikimi ve uzmanlığıyla siber güvenlik süreçlerinizi tek elden yöneten bir güvenlik operasyon merkezi vadediyor.

Interprobe’un güvenlik operasyon merkezi sizlere neler sunuyor?

Siber güvenlik olaylarının proaktif önlenmesi,

Güvenlik açıkları için ağ ve bilgisayarların taranması,

Siber güvenlik tehditlerine ilişkin bilgi toplanması ve tehditlerin analiz edilmesi,

Siber olaylara ve saldırılara “anında” müdahale edilmesi,

Aralıksız devam eden Takip – Analiz –Tespit süreçleriyle, hataların minimize edilmesi,

Kimliği doğrulanmış olayların raporlanması, kaynakları koordine ederek ve kullanımı yönlendirerek zamanında ve uygun önlemler alınması,

Durumsal farkındalık sağlanması,

Siber güvenlik durumu, olayları ve davranış eğilimleri hakkında rapor verilmesi,

IDS ve benzeri veri toplama/analiz sistemleri gibi teknolojilerin işletilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması.

Interprobe’un güvenlik operasyon merkezi hizmetiyle hangi kazanımlara sahip olacaksınız?

Sistem ve kritik veri kayıplarının önlenmesi,

7 gün 24 saat devrede olan gelişmiş kontrol sistemleriyle tüm siber güvenlik süreçlerine hâkimiyetin elde edilmesi,

Ağ sistemlerinizin güvenliğinin sağlanması,

Olası saldırılar sonucunda iş süreçlerinin sekteye uğramasının önüne geçilmesi.