KVKK Danışmanlığı

Anasayfa  /  Danışmanlık  /  KVKK Danışmanlığı
Danışmanlık Hizmetleri

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Danışmanlığı

24.03.2016 tarihinde kabul edilen ve 07.04.2016’da 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, bunun için de kişisel verileri işleyen tarafların yükümlülüklerini, uyulacak usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

KVKK yükümlülükleri ve müşterilerin gereksinimi doğrultusunda nitelikli uzmanlarıyla Interprobe KVKK alanında farklı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

VERBİS Sistemine Kayıt Danışmanlığı ile kanuni zorunluluklar çerçevesinde yürütülmek durumunda olunan sürecin doğru şekilde yönetilmesi ve VERBİS’e sorunsuz bir şekilde kayıt olunması sağlanmaktadır.

KVKK Teknik Danışmanlığı kapsamında cihazlarda veri sızıntısının oluşmaması ve KVKK konu kapsamında dışarıya çıkmaması gereken bilgilerin hangi teknolojiler doğrultusunda saklanması ve işlenmesi gerektiği ile ilgili hizmet verilmektedir.

KVKK Uyumluluk Danışmanlığı kapsamında ise iş süreçleri bütün detaylarıyla incelenmekte ve bu süreçlerin ilgili kişisel verileri koruma mevzuatına uyumluluğu için eksik olan veya iyileştirilmesi gereken noktalar belirlenerek bu değişikliklerin iş akışlarını aksatmadan hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.

Interprobe aşağıdaki konularda gerekli kontrol ve denetimleri gerçekleştirerek veri güvenliğinin sağlandığından emin olunması için eksiklikleri raporlamakta ve ürün/hizmet önerilerinde bulunmaktadır.

 • Yetki Matrisi,
 • Yetki Kontrolü,
 • Erişim Logları,
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi,
 • Ağ Güvenliği,
 • Uygulama Güvenliği,
 • Şifreleme,
 • Penetrasyon Testi,
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri,
 • Log Kayıtları,
 • Veri Maskeleme,
 • Veri Kaybı Önleme Yazılımları,
 • Yedekleme,
 • Güvenlik Duvarları,
 • Güncel Anti – Virüs Sistemleri,
 • Silme, Yok Etme veya Anonimleştirme,
 • Anahtar Yönetimi.